حریم خصوصی

با تشکر از تمایل شما به بازدید از وب‌سایت دکتر جلال خادمی، اطلاعات شخصی شما را به طور محرمانه و با احترام به حریم خصوصی شما حفظ و نگهداری می شود. این حریم خصوصی برای تبیین نحوه جمع‌آوری، استفاده، نگهداری و افشاء اطلاعات شخصی شما در این وب‌سایت ارائه می‌شود.

  • جمع‌آوری اطلاعات شخصی: هنگام استفاده از این وب‌سایت و درخواست خدمات، ممکن است از شما اطلاعات شخصی خاصی نظیر نام، ایمیل، شماره تماس و موارد مرتبط درخواست شود. این اطلاعات صرفاً جهت ارتقاء کیفیت خدمات و ارتباط با شما برای مشاوره جمع‌آوری می‌شوند.
  • استفاده از اطلاعات شخصی: اطلاعات شخصی شما به منظور ارتقاء تجربه کاربری و ارائه خدمات مورد نیاز شما استفاده می‌شوند. هیچ اطلاعاتی به طور اجباری به اشتراک گذاشته نمی‌شود و به هیچ عنوان به اهداف تجاری دیگر ارسال نخواهد شد.
  • حفاظت از اطلاعات شخصی: این سایت با اقدامات امنیتی مناسب برای حفاظت از اطلاعات شخصی شما در برابر دسترسی غیرمجاز، استفاده یا افشاء آنها توسط اشخاص غیرمجاز تلاش می‌کند. از این رو، اطمینان حاصل کنید که اطلاعات شخصی شما به طور امن نگهداری می‌شوند.
  • استفاده از کوکی‌ها: این وب‌سایت از کوکی‌ها استفاده می‌کند تا تجربه کاربری بهتر را برای شما فراهم کند. کوکی‌ها فایل‌های کوچکی هستند که به عنوان برچسب‌های احراز هویت برای شناسایی شما و جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با نحوه استفاده از سایت استفاده می‌شوند.
  • تغییرات در حریم خصوصی: اینجانب مختار به اصلاح و به‌روزرسانی سیاست حریم خصوصی خود هستم. هر تغییر به این سیاست، در این صفحه منتشر می‌شود تا شما از تغییرات آگاهی حاصل نمایید.

در صورت هرگونه سوال یا درخواست اطلاعات بیشتر درباره حریم خصوصی، لطفاً با ما از طریق فرم تماس یا ایمیل تماس بگیرید.