سلام، من بعد از يه مدت مشاوره با دكتر خادمي ميتونم بگم يك شنونده با حوصله و با دقت و تمركزشون رو رشد و راهي براي مرتب سازيه ذهن براي ادامه.