يادم مياد اولين روز جلسه تا حدي استرس ام بالا بود كه آماده شدم و منتظر به حدي زمان دير گذشت كه يك ربع برام خيلي طولاني بود و از اينكه ميديم آنلايين هستيد و پيام نمي ديد كه شروع كنيم،بيشتر استرس گرفتم.تا اينكه متوجه شدم من بجاي شنبه ، جمعه اومدم جلسه🤦‍♀️
با اين اشتباهي كه كردم حتي چند بار از ذهنم گذشت كه پيام بدم كلا كنسل كنم ،تا اينكه شنبه ساعت ١١ رسيد و بماند كه كلي خجالت كشيدم بابت اشتباه و حالا چطور مي تونم ارتباط بگيرم كه اعتراض ديروز جبران شه، ولي همان چند لحظه اول با لبخند و احوال پرسي گرم شما.همه چي يادم رفت و تونستم خيلي از اتفاقات و همان جلسه بيان كنم و اين بهترين حس بود كه بعد از سالها تونستم تجربه كنم . من از تك تك لحظه هايي كه در اتاق درمان بودم آموختم و حس كردم چقدر مي تونم مشكلاتم و با ديد بهتري حل كنم و چقدر بهتر خودم شناختم و حضور شما پر از حس امنيت و حامي و به من داد🙏بي نهايت بابت تموم زحمتاتي كه براي آگاهي رساني و آموزش ما مي كشيد سپاس 🙏❤️شاد و موفق باشيد